Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně


Adresa:
Muzeum Johanna Schrotha
Lipová - lázně 476
790 61 Lipová - lázně
GPS: 50°13'41.57"N 17°07'51.50"E vCard
Automapa
Letecká mapa
Turistická mapa
Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně
Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázněMuzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně
Otevírací doba
Pondělí až pátek 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00 hod.
Sobota + neděle 13:00 - 17:00 hod.

Vítejte v Muzeu Johanna Schrotha, zakladatele Lázní Dolní Lipová.

Nacházíte se v prvním patře našeho muzea tzv. Galerii, kde si můžete prohlédnout např.:

 • Decimálku:

 • Váha desetinná, decimální. V roce 1820 je sestrojil štrassburský váhař Quitenz. Byla pro větší hmotnosti (pro pytle s obilím), byly zpřevodované v poměru 1:10, takže k vybalováni stačila závaží 10x menší (na padesátikilový pytel stačilo pětikilové závaží).

 • Detailně provrásněný páskovaný kalcitický mramor.

 • (zhruba před 360 miliony let byl součástí vápencových úseků Devonského moře - dnes spodní části příkrovu Branné)

 • Páskovaný kalcitický mramor

 • (zhruba před 330 miliony let byly vápence Devonského moře metamorfovány /přeměňovány/ hercynskou orogenezí do dnešní podoby)

 • Orla skalního (Aguila Chrysaetos):

 • Koncem 19. století ještě pravidelně hnízdil ve všech našich pohořích. V letech 1945- 1946 ještě hnízdil na vrcholku Keprníku.
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázněMuzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně

  1. místnost - věnovaná Johannu Schrothovi
  Johann Schroth se narodil v České Vsi 11.2.1789 v rodině drobného zemědělce Melichara Schrotha. Nevlastní otec Gröger, za nějž se provdala Johannova matka, si syna velmi oblíbil a ustanovil ho dědicem svého majetku. V hospodářství si vedl velice úspěšně, proto si brzy v širokém okolí získal povést dobrého léčitele domácích zvířat. Jako dvacetiletý sačal praktikovat svoje zkušenosti, ověřené léčbou na domácích zvířatech i na nemocných pacientech. Dovedně napravoval zlomeniny končetin přikládáním dlah a později také začal léčbu zábaly a zapářkou.
  Roku 1817 kopl Johanna Schrotha kůň a na radu potulného mnicha si začal poraněné místa omývat studenou vodou a na ránu si přikládal mokré zábaly.
  Používáním mnohahodinových celkových zábalů a dietní systém střídající "suché" - dny půstu a "mokré" dny - ne však vody, ale vína. Johann Schroth vycházel z vlastního pozorovaní, že nemocná zvířata odmítají potravu, se stal základem Schrothova dietního systému. Dostavily se první lečebné úspěchy, které nelibě nesl jeho přítel V. Priessnitz. Schroth například striktně zavrhoval pití studené vody, zvláště pak po ránu. Odmítal rovněž ranní výplachy úst a o Priessnitzových studených koupelích se vyjádřil jako o "výplodu chorého mozku".

  Léčba vyžadovala od pacientů značnou vůli a sebezapření. Johann Schroth se snažil být svým pacientům příkladem, velmi málo jedl, byl odpůrcem polévek a omáček. Byl velkým milovníkem vína, což mu vyneslo k přízvisku "žemlový" také "vinný" doktor.

  Další průběh léčby se dozvíte v Muzeu Johanna Schrotha z informačních panelů.
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázněMuzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně

  2. místnost - poloha a nerostné bohatství obce Lipová - lázně
  Obec Lipová - lazně je součástí jesenického regionu a historicky spadá do území Slezska, přičemž západní hranice katastru tvoří hranice mezi Moravou a Slezskem. Skládá se ze dvou dřivě samostatných obcí Horní Lipová a Dolní Lipová a tomu odpovídá i členění na dvě katastrální území. Dříve než došlo ke sloučení obou obcí, patřila pod Horní Lipovou i horská osada Ramzová. K Dolní Lipové dále patří osada Bobovník. Celé území obce má nyní rozlohu 4 436,56 ha. Tato celá plocha má protáhlý západovýchodní tvar v souladu s řekou Staříč, která tvoří její osu. Hranice obou katastrů téměř kopírují i hranice povodí této řeky.
  Na území Lipové jsou i významná naleziště nerostů. Dosud zde bylo popsáno 52 druhů nerostů. Známé jsou nálezy velkých krystalů staurolitu na svazích Šeráku a Obřích skal, odkud jsou známy i velké "pecky" andalusitu. Kvalitní vzorky andalusitu se nacházejí i na Smrčníku. V mramorovém lomu na Ptáčníku se nacházejí krásné vzorky měďnatých nerostů (chalkopyrit, malachit a chryzokol). Nejvýznamnější nerostnou surovinou Lipové je krystalický vápenec, který díky své čistotě a krásnému vzhledu po vyleštění patří mezi nejkvalitnější vápenec vůbec. Vedle tří dnes těžených ložisek je zde celá řada ložisek a výskytů netežených, popř. vytěžených v minulosti. Opuštěných vápencových lomů jsou v Horní i Dolní Lipové desítky.
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázněMuzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně

  3. místnost - Frývaldovská stávka a předměty k běžnému žití na venkově
  Události z 25.11.1931 se ve své době zaryly hluboko do mysli velké části mladé Československé republiky. Nebylo se ani čemu divit: hluboká, celosvětová hospodářská krize se teprve nyní zahryzla hluboko do chřtánu československých podniků a podnikatelů a bohužel, ještě více dávila chudý, v těchto dobách často nezaměstnaný lid. O jesenickém, tehdy frývaldovském, regionu to lze říci snad dvojnásob.
  10.listopadu 1931 proběhla první protestní akce proti snižování mezd a propouštění z kamenolomů a vápenek. Akce se konala v Žulové, v tehdejším Frýdbergu, a kupodivu byla úspěšná. Dělníci byli přijati zpět do práce. V hrozné době hospodářské krize velice ojedinělá záležitost - také dočasná. Za 14 dnů mělo být vše jinak...

  Průběh Frývaldovské stávky z 25.11.1931 naleznete v Muzeu Johanna Schrotha na informačním panelu.
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázněMuzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázněMuzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně
  Muzeum Johanna Schrotha - Lipová lázněMuzeum Johanna Schrotha - Lipová lázně

  Expozici v Muzeu Johanna Schrotha pro Vás připravili Vladimír Šantrůček, Petr Blaník a Mgr. Martin Buchlovský.

  Doprava k objektu
  Autem:
  Informační centrum a Muzeum Johanna Schrotha se nachází přímo pod železniční stanicí Lipová Lázně, asi 200 m severně od kostela v Dolní Lipové. Příjezd je možný po místní komunikaci, na níž lze najet ze silnice II/369, na první odbočce pod kostelem do leva ve směru na Jeseník.

  Vlakem: nejbližší železniční stanice Lipová Lázně

  Autobusem: nejbližší autobusová zastávka Lipová-lázně,,rozc.k žel.st.

  Blizke usługi, ciekawość albo inszy przedmiot

  Noclegi
  Pensiony
  Pension U Jeníka - Lipová lázněPension U Jeníka - Lipová lázně
  Pensiony
  Penzion Pavel - Lipová lázněPenzion Pavel - Lipová lázně
  Domki letniskowe
  Chata U Eschlerů - Lipová LázněChata U Eschlerů - Lipová Lázně
  Apartamenty
  Apartmá Miroš - Lipová lázněApartmá Miroš - Lipová lázně
  Apartamenty
  Apartmá Domeček - Lipová lázněApartmá Domeček - Lipová lázně
  Apartamenty
  Apartmá Petra - Lipová lázněApartmá Petra - Lipová lázně
  Apartamenty
  Apartmán Relax - Horní LipováApartmán Relax - Horní Lipová
  Apartamenty
  Ubytování U Bartošů - Horní LipováUbytování U Bartošů - Horní Lipová
  Apartamenty
  Apartmány Plischke - Lipová LázněApartmány Plischke - Lipová Lázně
  Kwatery prywatne
  Ubytování Kohoutek - Lipová lázněUbytování Kohoutek - Lipová lázně

  Mapa lokalna - obiekt wskazuje czerwona strzałka


  Mapa lokalna 1:50 000 - obiekt wskazuje czerwona strzałka
  Mapa umístění