Město Albrectice

Umělé koupaliště, ul. Nábřežní. 13 km severozápadně od Krnova.
Travnaté pláže, dlážděný břeh.
Detailní popis zde.Map of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění