Říčka Březná

Říčka ústí do Moravské Sázavy na ř.km 17,5 zleva a s ní pak do Moravy. Je řazena k méně významným tokům. Má tři rozdílné úseky, z nichž prostřední, od obce Štíty (ř.km 14,3) k Drozdovské pile (ř.km 4,3) s průměrným spádem 11 ‰ a stupněm hodnocení WW II je nejobtížnější. Říčka zde protéká v peřejích hlubokým údolím přes několik jezů. Ostatní úseky jsou hodnoceny stupněm WW I a průměrný spád dosahuje nejvýše 7,7 ‰. Březná je sjízdná jen za velké vody, sjízdnost je nutno posoudit pozorováním na místě. Za příznivého vodního stavu ji lze splouvat od mostu u Mlýnického dvora na ř.km 19,9.


(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)