Říčka Desná

Desná je posledním sjízdným přítokem Moravy v oblasti Jeseníků, ústící zleva na ř.km 301,0. Vzniká soutokem potoků Hučivá Desná a Divoká Desná. Značný spád Desné je vyrovnáván četnými prahy a jezy, za vysoké vody sjízdnými. Splouvat ji můžeme za jarního tání nebo po vydatných deštích. Sjízdnost určuje stav vodočtu v Rapotíně na ř.km 16,3, kde pro úsek do Filipové (ř.km 24,9) potřebujeme 110 cm, pro zbytek toku postačí 90 cm. Horní část, od soutoku potoků (ř.km 31) do Vikýřovic (ř.km 13,6) má průměrný spád 13 ‰ a obtížnost WW II, zbytek toku, kdy se koryto rozšiřuje, je při průměrném spádu 3,4 ‰ hodnocen stupněm WW I. Vhodnými místy stavu jsou podle momentálního vodního stavu Kouty nad Desnou (soutok potoků) nebo Filipová. Za velmi vysoké vody byly již sjety úseky na obou pramenných potocích, avšak pro jejich obtížnost a možnost splutí jen ve zřídkakdy se vyskytujících příznivých podmínkách zde nejsou podrobně uvedeny.


(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)