Jeseniky - Tourism - Touristic attractions

Jeseniky Info - touristic informational portal
Tourist maps Picture gallery Cell phone services Temperatures Webcams
Last minute Accommod. advertis. Commercial offer Jobs advertising Lonely hearts
 Select area

Tourism - Touristic attractions

Česky
Jeseniky TODAY
Weather and snow
Accommodation
Ski centres
Leisure time
Tourism
Services
Food
Transport
Twitter

Malá kotlina

Print

Malá kotlina (též Malý kotel) je karovitý uzávěr údolí Kotelného potoka pod Velkým Májem. Leží na úbočí hlavního hřbetu Hrubého Jeseníku, svou polohou náleží k okresu Bruntál. V kotli byla vyhlášena Státní přírodní rezervace Malá kotlina. Pro turisty je toto zajímavé místo nepřístupné.
Malá kotlinaMalá kotlina

Zajímavosti Malého kotle:
V Malé kotlině byl v ledových dobách pravděpodobně menší firnový ledovec. Je prokázáno, že v ledových dobách byly i v Hrubém Jeseníku horské ledovce, ovšem jen malé firnové, bez splazů. Ledovce byly situovány na východních až severovýchodních svazích hlavního hřbetu, tam, kde se i dnes nejdéle udržuje sníh, ve Velkém a Malém kotli, v karu pod Červenou horou a pod Keprníkem. Nejlépe vyvinutým ledovcovým karem je uzávěr údolí Moravice, zvaný Velký kotel (Velká kotlina).
Ostatně v celé vrcholové části Hrubého Jeseníku se vyskytují ojedinělé pozůstatky mrazového zvětrávání v extrémně drsných podmínkách ledových dob. Jsou to zejména kamenné polygony - mrazem tříděné půdy, nejblíže na Velkém Máji. Dále pak drobné kopečky - thufury, vyvinuté nejtypičtěji na Keprníku.


Přírodní rezervace Malá kotlina:
Malá kotlina je součástí Státní přírodní rezervace Praděd, jako jedna z původních šesti samostatných rezervací v oblasti Pradědu. Rezervace byly územně propojeny přičleněním okolních stejně hodnotných lesních i nelesních společenstev, takže je nyní chráněn pradědský hřeben od Jelení studánky až po Malý Děd. Vzniklo tak území o celkové rozloze 2 031,40 ha.
V rezervaci je chráněna především květena pramenišť a smrkových bučin, která je podobná květeně Velké kotliny, a charakteristická zvířena. Samotná rezervace Malá kotlina měří 215 ha. Nachází se na jihovýchodní expozici Máje a není veřejnosti přístupná. Při modelaci tvaru Malé kotliny se podílelo odvětrávání a odnos materiálů působením eroze v průběhu dlouhodobého geologického vývoje, neméně důležité je působení sněhu a lavin. Dnešní stav, kdy Malá kotlina pomalu zarůstá, je důsledkem právě absence lavin. Z rostlin se zde vyskytuje kropenáč vytrvalý (Swertia perennis), pupava dlouholistá (Carlina stricta), vemeníček zelený (Coleoglossum viride) či upolín vyšší (Trollius altissimus).

(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)Map of the location 1:50 000 - the red pointer is headed to the aim
Mapa umístění


Rychlebské hory Ski Karlov Bruntal.net Shocart.cz MKZ Jeseník

© Jeseníky Info 2002 - 2022   info@jeseniky.net   WAP   RSS