Smolný vrch

Smolný vrch je izolovaný kopec (404 m) v Žulovské pahorkatině na okraji lesa Bažantnice, 5 km jihozápadně od Vidnavy. Na vrcholu a západním svahu kopce je žulové skalní město, které bylo vyhlášeno za chráněný přírodní výtvor Venušiny misky.


Základní údaje:
Vrch je tvořen pevnou, nerozloženou žulou uprostřed kaolinicky zvětraných žul - tzv. ostrovní hora. Na vrcholu a západním svahu kopce je žulové skalní město s pozoruhodnými drobnými tvary (skalní mísy a sedadla, výklenky, tafone, voštiny). Prohlubně byly dříve vykládány jako pohanské obětní misky nebo byly spojovány s pobytem nadpřirozených bytostí, Venušiných lidiček, o kterých je známa řada pověstí. Skály tvoří chráněný přírodní výtvor Venušiny misky o rozloze 3,9 ha. Jsou přístupné a zabezpečené zábradlím, s výhledem. Horolezecká činnost je zde zakázána.
V kotlině západně od Smolného směrem na Kobylou je nejtypičtější oblíková krajina na území České republiky.


Pověsti o Venušiných miskách:
Nevelké bytosti, bytosti jen o málo vyšší než trpaslíci, ženušky pak velice půvabné žily v prohlubních a byly povahy dobromyslné a hodným lidem pomáhaly. Zabloudivším dětem daly najíst a vyvedly je ze skal. Ve skalních mísách prý lid vařil jídlo, vyvařoval prádlo a za jasných nocí se i koupal.. Protože tyto bytosti měly čepeček neviditelnosti, jen málokdo někoho z nich spatřil.
Podle vyprávění se do misek chodívala koupat jistá Vendulka ze Zighartic (Vápenné). Když ji tady jeden sedlák dočista nahou spatřil, měl pocit, že viděl krásnou Venuši. A tak se prý název místa rozšířil a také se tradovalo, že která žena se do některé z misek posadí, do roka se vdá a přivede na svět potomka.

(Zdroj: Jeseníky - Turistický průvodce ČSFR, Olympia, 1991)De kaart van de plaatsing 1:50 000 - het rode pijltje is op het object gericht
Mapa umístění