Z 57 - Vápenná - Horní Lipová

Trasa vede místy, kudy vedla v minulosti obchodní cesta ze Slezska na Moravu. Začátek je u ČD ve Vápenné a pak procházíte obcí kolem kostela a hřbitova s hroby obětí Frývaldovské stávky. Po rozchodu s M 45 přecházíte do údolí Polka, kde po stranách jsou pro veřejnost nepřístupné jeskyně. Po přejití hřbítku se dostanete do Ztraceného údolí, kde se potůček na několika místech ztrácí v závrtech a jinde zase vyvěrá na povrch. Tudy právě jde trasa bývalé formanské cesty, která se v sedle Pod Kopřivným prodírá do údolí Staříče v obci Horní Lipová. Ze sedla je pěkný pohled na železniční trať, která vede v bočním údolí Staříče a nabírá potřebnou výšku ke zdolání Ramzovského sedla.