M 50 - Pod Chlumem - Kovadlina

Spojovací trasa mezi údolní trasou Z 58 a hřbetní trasou Žl 73 v jižním cípu Rychlebských hor. Zajímavostí je "ztracená voda" - potok protékající mezi suťovými balvany. Trasa částečně pokračuje po státní hranici v souběhu se Žl 73 na vrchol Kovadliny, který je částečně výhledový jak do Polska, tak i na Žulovsko.