Z 21 - Šumperk - Hanušovice

Spojovací trasa z údolí Desné do údolí Moravy, výhledy všemi směry, z okolí Smrku. Začíná v Šumperku a po projití jeho zástavbou směrem na sever se brzy ocitá na lesních cestách v oblasti Městských skal. Po projití rekreační lokalitou Osíkov přicházíte ke kulminačnímu bodu trasy, ke Smrku. Trasa sestupuje do obce Kopřivná, kde je dominantou barokní kostel z r. 1753. Sestup se dokončuje po silnici do cíle u nádraží ČD v hanušovicích.