Z 20 - Sobotín - Vikýřovice

Vycházková trasa příměstské rekreace. Od centrální orientace u domova důchodců v Sobotíně po krátkém silničním úseku trasa stoupá po lesní pěšině a před Farským vrchem přechází na lesní cestu. Zde jsou výhledy na hlavní hřeben. Mírně zvlněná cesta vede nad Hraběšice, kde je výhled na Kamenný vrch (dotyk se Žl 31, která se v zimě užívá pro sjezd na běžkách ze Skřítku do Vikýřovic). Vlastní trasa je vedena na hřbet Prostřední skály a odtud pak obloukem klesá k železniční zastávce ve Vikýřovicích.