Železniční hraniční přechod Mikulovice - Glucholazy

Mikulovice - Glucholazy
Železniční hraniční přechod Mikulovice - Glucholazy
  • Dne 9. 12. 2006 byl slavnostně otevřen osobní železniční přechod v Glucholazech. Odbavení cestujících, kteří nasedají a vystupují, se koná na peróně nádraží Glucholazy. Plánovaná zastávka trvá 4 minuty. Jízdenky je možné zakoupit za koruny u českého průvodčího. Přejezd z Glucholaz do Mikulovic trvá 12 minut.
  • Od 26. ledna 2007 byl o víkendech zahájen provoz dvou párů vlaků mezinárodních. První spoj jede z Opole (odjezd 5:50 h.) přes Nysu - Glucholazy - Jeseník - Ramzovou do Ostružné (návrat stejnou trasou v 17:12 h.). Druhý spoj jede z Jeseníku (odjezd 7:50) přes Glucholazy- Nysu do Opole (návrat 16:23). Každodenně budou vlaky jezdit od 27. ledna do 12. února, od 20. dubna do 6. května a stejně tak od 16. června do 16. září 2007.
  • Mapa železničního hraničního přechodu Mikulovice - Glucholazy:
    Železniční hraniční přechod Mikulovice - Glucholazy

    Nearby services, interesting things or other objects